top of page

CHRONISCHE HYPERVENTILATIE (CHVS)

Hyperventileren is meer ademen dan fysiologisch goed voor je is. Er bestaan 2 vormen van hyperventileren: acute hyperventilatie en chronische hyperventilatie.

 

Acute hyperventilatie uit zich als een aanval, waarbij men opeens het gevoel krijgt te weinig lucht te hebben, hierdoor extreem gaat ademen en in paniek raakt. Veel mensen ervaren zo’n aanval als extreem angstig en hebben het gevoel dat ze een hartaanval krijgen. Het kan zijn dat iemand flauwvalt.

 

Chronische hyperventilatie is lastiger te herkennen en vaak leidt men hier onbewust aan. Bij chronische hyperventilatie adem je continu meer dan goed voor je is. Niet in de extreme vorm als bij een acute hyperventilatie aanval, maar wel continu waardoor de invloed op het lichaam groot is. Ongeveer 85% van de bevolking lijdt in meer of mindere mate aan het Chronische Hyperventilatie Syndroom, oftewel CHVS.

 

Door de grote ventilatie van de longen bij CHVS, verlies je veel CO2. Door het tekort aan CO2 raakt je ademcentrum ontregeld en gaat het dit tekort “normaal vinden”. Hierdoor ontstaat een chronische staat van veel ademen. Het tekort van CO2 heeft invloed op allerlei processen in je lichaam.

 

Dr. Buteyko ontdekte dat chronische hyperventilatie een aantal ziektebeelden veroorzaakt en/of in stand houdt, zoals Astma, Bronchitis, Sinusitis, Hoge Bloeddruk, Chronische Vermoeidheid, Slaapapneu, Acute Hyperventilatie, Snurken en Angststoornissen. Door het weer normaliseren van je ademhaling, dus de chronische hyperventilatie terug dringen, nemen ook de symptomen bij deze ziektebeelden af.

bottom of page